A szerzőről: Jókai Mór

Ásvai Jókai Móric (Komárom, 1825. február 18. – Budapest, Erzsébetváros, 1904. május 5.) regényíró, a „nagy magyar mesemondó”, országgyűlési képviselő, főrendiházi tag, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-tanácsának tagja, a Szent István-rend lovagja, a Kisfaludy Társaság tagja, a Petőfi Társaság elnöke, a Dugonics Társaság tiszteletbeli tagja.... See all

Az előadóról: Lukács Klára

Lukács Klára több évtizedes irodalomtanári és az Ascher Oszkár Színházban szerzett színészi tapasztalatait ötvözte a könyvek narrálásakor.... See all

$ 5.99
Voucher kód

A nagyenyedi két fűzfa

Szerző: Jókai Mór
Felolvassa Lukács Klára
Hossz: 3 óra 4 perc • Történelmi
© TheVoicean.com (2015-03-15)


Bevezető

A mű a két fűzfa meghatározásával kezdődik. Ennek a két öreg fának története, históriája van. Az enyedi lakosok csellel el szeretnék űzni a rajtuk uraskodó kurucokat és labancokat. Megismerjük a két csoport életét és viselkedését. Megtudjuk az enyedi diákok sorsát és kötelezettségeit is. A tanáruk, Gerzson úr mániákus és gazdag ember. Két kedvenc diákja van: a mindentudó Zetelaky József és az erős, de mégis jámbor Karassiay Áron. Ám ők is csalafinták voltak, sőt, József szerelmes lett Gerzson úr széltől is óvott lányába, Kláriba. Ezért titokban levelet küldött szerelmének, amit Gerzson úr észrevett és kitagadta őt a fizikum múzeumból. Eközben Enyed városát labancok fenyegették, ennek hatására az egész kollégium husángokkal felfegyverkezve járt órára. Ezt Gerzson úr ellenezte. Meg is jöttek a labancok és lehetetlen ajánlatot tettek a helyi csizmadiának. Az éj leple alatt meg akarták lepni az óvatlan városiakat, de ezt Klárika észrevette s meghúzta a harangot. Reggel a labancok elfoglalták a várost. A diákok látván ezt, kitörtek a kollégiumból. A két menekülő labanc vezér elrabolta a professzort és lányát. Áron és József utánuk eredtek, üldözték őket. Utolérték a labancokat és győztek velük szemben. Husángjaikat pedig, amikkel harcoltak, a patak partján feltűzték. Azokból nőtt ki a két nagyenyedi fűzfa.


TheVoicean.com
Vedd vissza a könyveidet!

SimplePay Vásárlói tájékoztató